Związek Nauczycielstwa Polskiego
 Zarząd Oddziału w Dębnie
74-400 Dębno, ul. Droga Zielona 1, tel / fax: 957602499, e-mail: debno@znp.edu.pl
 

 

 
Strona Główna Zarząd Sekcje Statut Kontakt Dokumenty
 

Najważniejsze działania ZNP w latach 2008-2011

 
     
 

 Najważniejsze działania ZNP w latach 2008-2011

Dodatkowe informacje

Wynagrodzenia

Coroczne podwyżki płac nauczycieli

Od 1 września 2011 r. kolejna 7% podwyżka

 

Emerytury

 

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne pojawiły się po odebraniu nauczycielom prawa do wcześniejszych emerytur (decyzja z końca lat ‘90)

2500 zł wynosi średnia „kompensówka” wypłacona przez ZUS

 Karta Nauczyciela

 ZNP walczy o utrzymanie pragmatyki zawodowej określonej w ustawie Karta Nauczyciela

 Udział związków zawodowych w Zespole ds. statusu zawodowego nauczycieli

 Publiczna edukacja

Kampania w obronie publicznych, samorządowych  szkół „Nie dajmy popsuć naszej szkoły”

Aktywne przeciwdziałanie procesowi likwidacji i przekazywania szkół

 Przedszkola

Dwie obywatelskie inicjatywy upowszechniające wychowanie przedszkolne (subwencja oświatowa dla przedszkoli)

Obniżenie wieku obowiązku szkolnego z 7 do 6 r. ż. oraz obowiązkowa edukacja przedszkolna dla pięciolatków

 Pensum

Zablokowanie pomysłu zwiększenia pensum każdego nauczyciela o 4 godziny tygodniowo

ZNP ostrzegał: takie rozwiązanie grozi zwolnieniem 100 tys. nauczycieli

Tzw. godziny karciane

Projekt nowelizacji art. 42 Karty Nauczyciela

ZNP proponuje korzystniejsze - niż obecne - rozwiązanie

Jednorazowe dodatki uzupełniające

Projekt nowelizacji art. 30a Karty Nauczyciela

ZNP domaga się, aby prawo do wyrównań mieli także nauczyciele ze szkół resortowych

 Nadzór pedagogiczny

W wyniku publicznej debaty zainaugurowanej przez ZNP, ministerstwo zrezygnowało z części proponowanych zmian

MEN wycofał projekt ustawy o systemie oceniania jakości edukacji

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

W wyniku działań ZNP, w tym manifestacji w Warszawie, ministerstwo odłożyło w czasie wdrożenie zmian

ZNP postulował przesunięcie wdrożenia reformy do czasu odpowiedniego przygotowania szkół i nauczycieli

 Kwota bazowa

 100% kwota bazowa dla nauczyciela stażysty

Realizacja postulatu ZNP zawartego w uchwale 39 Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP

 ZFŚS

Utrzymanie dotychczasowego sposobu naliczania ZFŚS dla nauczycieli

 MEN chciał zlikwidować ZFŚS

 Bon edukacyjny

 Skuteczne „NIE” dla bonu edukacyjnego

Bon edukacyjny grozi komercjalizacją i prywatyzacją oświaty

 
   
Copyright © 2010-2011 ZNP Zarząd Oddziału w Dębnie