Związek Nauczycielstwa Polskiego

 Zarząd Oddziału w Dębnie
74-400 Dębno, ul. Droga Zielona 1, tel / fax: 957602499, e-mail: debno@znp.edu.pl

 

     
 

Plan pracy Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dębnie na 2012 r.

 
 

 

 
  Plan Pracy Oddziałowej Sekcji Emerytów I Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dębnie na rok 2011  
Copyright © 2010-2011 ZNP Zarząd Oddziału w Dębnie