Związek Nauczycielstwa Polskiego

 Zarząd Oddziału w Dębnie
74-400 Dębno, ul. Droga Zielona 1, tel / fax: 957602499, e-mail: debno@znp.edu.pl
 

 

 
 

Strona Główna

Zarząd

Sekcje Statut Kontakt Dokumenty  
 
   

Informacja z działalności Zarządu Oddziału ZNP w Dębnie za okres 01.07.2011 – 31.12.2011 roku

 


W w/w okresie czasu:

• Prezes Oddziału uczestniczyła w 3 naradach Zarządu Okręgu w Szczecinie
• Prezes Oddziału uczestniczyła w 3 naradach dla prezesów Oddziałów w Szczecinie
• Zarząd Oddziału uczestniczył w 5 posiedzeniach
• Zarząd Oddziału oraz prezesi Ognisk uczestniczyli w 4 naradach

W trakcie posiedzeń i narad przyjęto:
• Uchwały finansowe drugiej połowy roku 2011
• Uchwałę dotyczącą ochrony prawnej członków zarządu i innego pracownika będącego członkiem ZNP

Zapoznano się z:
• Oczekiwaniami związkowców naszego Oddziału w toku przeprowadzonych ankiet
• Sposobem badania czasu pracy nauczycieli
• Problemami nauczycieli i pracowników oświaty
• „Paktem dla edukacji”

Członkowie ZNP brali udział w szkoleniach dla:
• Prezesów Oddziałów
• Przewodniczących Sekcji Emerytów i Rencistów

Zorganizowano:
• Wyjazd do Teatru Wielkiego w Poznaniu na operę „O Genowefie”
• Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej – SEiR
• Uroczystość 107 urodzin oraz 85 lecia przynależności do ZNP Pana Antoniego Dobrowolskiego
• Spotkanie Pracowników Administracji i Obsługi, Zarządu Oddziału i Prezesów Ognisk z Burmistrzem Panem Piotrem Downarom, Wiceburmistrzem Panem Wojciechem Czepułkowskim, oraz Kierownikiem WOKiS Panem Jarosławem Ostrym
• Zakupiono i wręczono wszystkim członkom długopisy z logo naszego związku i oddziału
• Zakupiono i wręczono paczki mikołajkowe dzieciom czynnych członków

Ponadto:
• Braliśmy udział w komisjach awansu zawodowego nauczycieli podnoszących kwalifikacje
• Odwiedzaliśmy naszych Członków honorowych pamiętając o ważnych uroczystościach 107 urodzinach, życzeniach świątecznych
• Braliśmy udział w uroczystościach lokalnych i państwowych reprezentując nasz Oddział
• W ramach potrzeby świadczyliśmy pomoc prawną
• W ramach ubezpieczenia Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej (ubezpieczenie którym został objęty każdy członek naszego Oddziału) zostały wypłacone trzy odszkodowania
• W roku 2011wypłaciliśmy:
- 3 świadczenia z tytułu urodzin dziecka,
- 20 z tytułu zgonów,
- 8 zapomóg zdrowotnych
- 1 losową• Koleżance Dorocie Tołoczko gratulujemy urodzenia dziecka i życzymy by rozwijało się zdrowo i było pociechą dla swych rodziców

• Koleżankom i Kolegom
Sylwestrowi i Danucie Lenartowiczom, Barbarze i Robertowi Wysockim,
Ewie Dąbrowskiej, Grażynie Wiarus składamy kondolencje z powodu utraty jednego z rodziców,
a Koleżance Irenie Wojnickiej z powodu utraty męża.

 
 
Copyright © 2010-2012 ZNP Zarząd Oddziału w Dębnie