Związek Nauczycielstwa Polskiego

 Zarząd Oddziału w Dębnie
74-400 Dębno, ul. Droga Zielona 1, tel / fax: 957602499, e-mail: debno@znp.edu.pl
 

 

 
 

Strona Główna

Zarząd

Sekcje Statut Kontakt Dokumenty  
 
   

Spotkanie Zarządu Oddziału, Prezesów Ognisk oraz zaproszonych gości

 

Dnia 5 maja b.r. odbyło się spotkanie Zarządu Oddziału, Prezesów Ognisk oraz zaproszonych gości. Nasze zaproszenie przyjęli Dyrektor Zespołu Administracyjnego Szkół Pani Danuta Patkowska, kierownik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu pan Jarosław Ostry oraz Radni Rady Miejskiej w Dębnie, a jednocześnie związkowcy: koleżanka Krystyna Zioła, kolega Wacław Baranowicz oraz kolega Kazimierz Fafuła.
Spotkanie miało na celu przedstawienie planów organizacyjnych roku szkolnego 2011/2012.
Zadawane również były pytania nurtujące związkowców, na które były udzielane odpowiedzi, bądź szukanie rozwiązań.
Zadane zostało również ważne pytanie dotyczące podwyżki dla pracowników Administracji i Obsługi.
Zarząd Oddziału zwrócił się do pana Burmistrza z prośbą o rozważenie możliwości podwyżki dla wyżej wymienionych pracowników. Z relacji pana kierownika usłyszeliśmy, że sprawą zajęli się pani Dyrektor Patkowska oraz On i badane są ewentualne skutki takich podwyżek, które muszą znaleźć pokrycie w budżecie Gminy.
Spotkanie przebiegło w sympatycznej atmosferze i na pewno będzie początkiem kolejnych.

 

Copyright © 2010-2011 ZNP Zarząd Oddziału w Dębnie