Związek Nauczycielstwa Polskiego

 Zarząd Oddziału w Dębnie
74-400 Dębno, ul. Droga Zielona 1, tel / fax: 957602499, e-mail: debno@znp.edu.pl
 

 

 
 

Strona Główna

Zarząd

Sekcje Statut Kontakt Dokumenty  
 
   

Stanowisko Oddziału w sprawie wprowadzenia zmian w  Ustawie o systemie oświaty

 

Zarząd Oddziału ZNP w Dębnie nie popiera zmian projektu  Ustawy o systemie oświaty w przedstawionej postaci.

Ustawa zmienia wiele zapisów na gorsze. Pani Minister tłumacząc powody zmian twierdzi, że są one przestarzałe i nie dostosowane do potrzeb współczesnej edukacji, zapominając o tym, że są one dorobkiem wielu wybitnych pedagogów i metodologów. Wydaje się Pani Minister, że to co osiągnęła na własnym „podwórku” jest możliwe do realizacji na terenie całego kraju.

W ocenie naszego oddziału nowa Ustawa o systemie oświaty jest - nie boimy się użyć słowa zamachem na polską oświatę, która nie wykluczone, że potrzebuje zmian lecz przemyślanych, rozłożonych w czasie.  Zmiany zaproponowane w w/w ustawie są skierowane na oszczędności w polskiej oświacie która nigdy nie była należycie dofinansowana, a w momencie dużych sukcesów na forum międzynarodowym próbuje się ją pogrzebać i utworzyć dochodowy twór jakim nigdy nie była i nie będzie.

Takim posunięciem spowodujemy wyzbycie się możliwie jak najwięcej placówek oświatowych , być może przejmą je stowarzyszenia lub inne twory, lecz ilu rodziców będzie stać na płatną edukację w dobie pogłębiającego się kryzysu? Czyż zależałoby nam na modelu przedwojennej płatnej edukacji?

 

Copyright © 2010-2011 ZNP Zarząd Oddziału w Dębnie