Strona Główna

Zarząd

Sekcje Statut Kontakt Dokumenty  
 
   

ODSZEDŁ OD NAS NAJSTARSZY CZŁONEK ZNP W POLSCE

W niedzielę 21 października bieżącego roku odszedł od nas w wieku 108 lat najstarszy członek Związku Nauczycielstwa Polskiego, pan Antoni Dobrowolski.

Sylwetka Pana Antoniego jest nam znana, ale przypomnijmy najważniejsze fakty z Jego życia.

Urodził się w rodzinie wielodzietnej 8 października 1904 roku w Wolborzu. Ojciec prowadził kuźnię a matka zajmowała się domem i wychowywaniem dzieci. Był najmłodszym z rodzeństwa. W wieku trzech lat zmarła jego matka, ojciec ponownie się ożenił. Mimo trwającej wojny Antoni Dobrowolski uczył się samodzielnie. W 1919 roku zdał egzamin do Preparandy (typ szkoły przygotowującej młodzież do nauki w pięcioletnim Seminarium Nauczycielskim). Następnie podjął naukę w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Tomaszowie Mazowieckim. Gdy był na drugim roku umiera mu ojciec, a macocha opuszcza dom. W tej sytuacji Antoni zamierza przerwać naukę, gdyż nie ma środków do życia. Pomoc otrzymał od swojego byłego nauczyciela z Preparandy i Sejmiku Powiatowego otrzymując stypendium.

W 1926 roku ukończył Seminarium Nauczycielskie i podjął pracę jako tymczasowy nauczyciel trzyklasowej Szkoły Powszechnej w Studzienkach. Zaczynał zawód nauczyciela w trudnych warunkach. W sierpniu spłonęły we wsi 42 gospodarstwa, sytuacja mieszkańców i ich rodzin była rozpaczliwa. Pomagał im pisać indywidualne i zbiorowe podania o pomoc do różnych instytucji. Zorganizował Ochotniczą Straż Pożarną, której początkowo był komendantem, a następnie prezesował jej, aż do czasu przeniesienia do Rzeczycy. Prowadził również kursy dla analfabetów jak i zaawansowanych. W latach 1928/29 odbył służbę wojskową w Szkole Podchorążych Piechoty Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim.

Dyplom nauczyciela Publicznej Szkoły Powszechnej otrzymał po złożeniu praktycznego egzaminu w roku 1931 roku, a następnie powierzono mu kierownictwo szkoły w Studziankach. Na własną prośbę został przeniesiony do Publicznej Szkoły Powszechnej w Rzeczycy. Poza pracą zawodową aktywnie działał społecznie. W 1926 roku wstąpił do ZNP i pełnił funkcję skarbnika ZNP w Wasilkowie, a następnie Prezesa Oddziału. Po przeniesieniu się do Rzeczycy sprawował funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP w Rawie Mazowieckiej. Na znak protestu przeciw zawieszeniu działalności Zarządu Głównego ZNP przez ówczesne władze w 1937 roku zorganizował wyjazd członków ogniska na wiec do Rawy Mazowieckiej.

Nie wziął udziału w kampanii wrześniowej z uwagi na zbyt późną mobilizację, natomiast włączył się w nurt konspiracji prowadząc tajne nauczanie.

Gestapo aresztowało Antoniego Dobrowolskiego i osadziło w areszcie w Tomaszowie Mazowieckim, a następnie skierowało transportem do Auschwitz-Birkenau.

W obozie głównym 6 czerwca 1942 roku otrzymał numer 38081 wytatuowany na lewym przedramieniu. Po dwóch dniach z obozu głównego został przeniesiony do Birkenau.

Wiosną 1943 roku transportem z tysiącem więźniów został wywieziony do Gross- Rosen, a po okresie kwarantanny został skierowany do Sachsenhausen gdzie przebywał do końca wojny.

Po wyzwoleniu obozu dotarł do Chojny. 9 maja pierwszy burmistrz Dębna powierza mu funkcję kierownika Referatu Mieszkaniowego lecz na krótko, gdyż ówczesny Inspektor Szkolny mianował go tymczasowo nauczycielem Publicznej Szkoły Powszechnej. We wrześniu 1945 roku dzieci i młodzież rozpoczęła naukę w szkole powszechnej (obecny budynek SP nr3), gdzie od stycznia 1946 pełnił obowiązki kierownika szkoły i ściągał do pracy nauczycieli. W październiku 1950 roku Antoni Dobrowolski zawarł związek małżeński z Ludmiłą Rafałowicz, w którym przyszło na świat troje dzieci: Andrzej, Maria i Anna. Andrzej i Anna pracują w oświacie.

Antoni Dobrowolski ustawicznie dokształcał się. Niezależnie od prowadzenia szkoły dziennej prowadził i organizował  semestralne kursy w zakresie szkoły podstawowej, a roku 1954 zorganizował Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących.

W roku 1945 wraz z Feliksem Górką organizował w Dębnie ZNP, gdzie był sekretarzem, a następnie w latach 1947-50, 1954-58, 1962-68 prezesem. Dążył do zdynamizowania działalności związku i utworzenia we wszystkich jednostkach oświatowych struktur organizacyjnych. W latach 1958-62 był radnym Powiatowej Rady Narodowej w Dębnie, gdzie reprezentował interesy oświaty. W roku 1964 brał udział jako delegat reprezentując powiat chojeński w VIII Krajowym Zjeździe ZNP. Po przejściu na emeryturę przez wiele następnych lat działał w sekcji emerytów. Za działalność związkową został odznaczony Złotą Odznaką ZNP (1960r.) i odznaczeniem za tajne nauczanie ZNP- TON(1985r.). Brał udział w uroczystościach 100-lecia ZNP zainaugurowanych w woj. Zachodniopomorskim, które zbiegły się z jego stuleciem urodzin.

Odszedł od nas nieoceniony pedagog, dyrektor, ale przede wszystkim wspaniały, pełny miłości i radości życia człowiek, który kochał i był kochany przez ludzi.

Pana Antoniego Dobrowolskiego żegnaliśmy najpierw podczas uroczystej mszy świętej żałobnej odprawionej w kościele pw Matki Boskiej Fatimskiej, a następnie na cmentarzu w Dębnie 21 października bieżącego roku.

Żegnali Go licznie przybyli mieszkańcy Dębna, byli uczniowie, którzy przyjechali z najdalszych zakątków Polski: Warszawy, Poznania, Ostrołęki, Zielonej Góry, Szczecina, Sopotu, Mysłowic, Gorzowa. Pożegnali Go również współpracownicy, koledzy członkowie ZNP naszego jak i zaprzyjaźnionych Oddziałów z Myśliborza, Boleszkowic, Bornego Sulinowa, Barlinka, Dolic, poczty sztandarowe szkół i Oddziałów ZNP oraz delegacje.

W trakcie ceremonii pogrzebowej mowę pożegnalną wygłosił Andrzej Dobrowolski żegnając pana Antoniego jako ojca oraz dyrektora szkoły, w której sam pełni funkcją dyrektora Zespołu Szkół.  Mowy pożegnalne wygłosili prezes Oddziału Zachodniopomorskiego ZNP Adam Zygmunt, który odczytał list od Prezesa ZG ZNP Sławomira Broniarza, prezes Oddziału w Dębnie Irena Borysewicz oraz burmistrz Dębna Piotr Downar. Żegnał Go również, utwór ulubionego Mieczysława Fogga jak i piękna jesienna pogoda.

 
„Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło, wtedy dopiero wszystko się zaczyna”

                                                                                                Ksiądz Jan Twardowski

W artykule wykorzystano materiały z biogramu przygotowanego przez Andrzeja Dobrowolskiego
 Informacje w Kronice Szczecińskiej z dnia 24.10.2012 z godz. 21:45

Fotografie

 
     
Copyright © 2010-2012 ZNP Zarząd Oddziału w Dębnie