Strona Główna

Zarząd

Sekcje Statut Kontakt Dokumenty  
 
   

APEL ! - ZAPROSZENIE DO DEBATY.

 

 Katra Nauczyciela    

DO RAD PEDAGOGICZNYCH WSZYSTKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM ORAZ STRUKTUR ZWIĄZKOWYCH

ZAPROSZENIE DO DEBATY

              W związku z przedstawieniem do zaopiniowania Związkowi  Nauczycielstwa Polskiego projektu ustawy          o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw,  zachęcam do zapoznania się   z projektem nowelizacji oraz do dyskusji o projektowanych zmianach  w nauczycielskim i związkowym gronie.

Szczególną uwagę proszę zwrócić na te obszary, które będą decydowały o Waszej przyszłości zawodowej;

1. - system wynagradzania nauczycieli   -  zastąpienie średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wskaźnikami kalkulacyjnymi środków ogółem, przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli oraz zmianę sposobu rozliczania środków wydatkowanych na wynagrodzenia nauczycieli, sposobu określania wysokości tzw. dodatku wiejskiego,

2.  - urlop wypoczynkowy oraz urlop dla poratowania zdrowia,

3.  - komisje dyscyplinarne nauczycieli.

Zwracam się z prośbą o pilne przedstawienie swoich uwag do odpowiednich struktur związkowych lub bezpośrednio do biura Zarządu Okręgu Zachodniopomorskiego w Szczecinie adres e-mail; szczecin@znp.edu.pl.

Wasze głosy i opinie są nam niezbędne dla sformułowania pełnego stanowiska wobec tego projektu nowelizacji Karty Nauczyciela.

Projekt ustawy o zmianie ustawy- Karta Nauczyciela wraz z uzasadnieniem znajdziesz-  tutaj

 

Szczecin, 7 października 2013 r.                                        Prezes Okręgu Zachodniopomorskiego ZNP

                                                                                                                  /-/ Adam Zygmunt

 

 

 

 
Copyright © 2010-2013 ZNP Zarząd Oddziału w Dębnie