Strona Główna

Zarząd

Sekcje Statut Kontakt Dokumenty  
 
   

Ubezpieczenie członków związku

 


Zarząd Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddziału w Dębnie informuje, że wzorem ubiegłych lat, każdy członek związku został ubezpieczony z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, a także pobytu w szpitalu.
100 % sumy ubezpieczenia to kwota 12 000 zł .

Ubezpieczycielem jest Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa S.A. w Warszawie- ERGO HESTIA

Ubezpieczenie jest zawarte na okres od 1 lutego 2013 roku do 31 stycznia 2014 roku.

Dodatkowe informacje są zawarte w Ofercie Ubezpieczeniowej Członków ZNP.

Bliższych informacji na temat ubezpieczenia udzielą Prezesi Ognisk lub Prezes Oddziału.
 

 

 

 
Copyright © 2010-2012 ZNP Zarząd Oddziału w Dębnie