Strona Główna

Zarząd

Sekcje Statut Kontakt Dokumenty  
 
 

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty przyjęta

 
 

6 grudnia br. Sejm przyjął pilny rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw.

Projekt, który w listopadzie trafił do Sejmu, obejmował pierwotnie, oprócz przepisów będących realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawach dotyczących rekrutacji do szkół i placówek, również przepisy dotyczące innych, niezwykle istotnych, a jednocześnie bulwersujących zmian systemowych, tj.:

·         przekazywania szkół i placówek bez względu na liczbę uczniów lub słuchaczy do prowadzenia związkom międzygminnym lub powiatów (pozbawiając nauczycieli i pracowników niepedagogicznych dotychczasowego statusu),

·         zatrudniania w szkołach podstawowych nauczycieli na podstawie Kodeksu pracy,

·         zatrudniania w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi osób niebędących nauczycielami.

Działania protestacyjne podjęte przez ZNP, w tym ponad 20-tysięczna manifestacja zorganizowana 23 listopada w Warszawie spowodowały, że posłowie rządzącej koalicji (za zgodą rządu) wyłączyli z projektu nowelizacji wszystkie poprawki wykraczające poza kwestie rekrutacji. Pozostawiono jedynie, po doprecyzowaniu (zgodnie z intencjami ZNP), przepis dotyczący możliwości zatrudniania w przedszkolach osób bez kwalifikacji nauczycielskich, zawężając jednak taką możliwość wyłącznie do prowadzenia zajęć dodatkowych.

Decyzja Sejmu nie oznacza jednak zakończenia prac nad sprawami, których dotyczyły wyłączone przepisy, w tym zwłaszcza przekazywania szkół. Potwierdził to wiceminister Przemysław Krzyżanowski, który w trakcie drugiego czytania poinformował posłów, że resort edukacji przedstawi nowy projekt w tym zakresie. Nie wskazał jednak planowanego terminu zakończenia prac nad projektem nowej ustawy w resorcie.

Dla ZNP oznacza to, że wszystkie bulwersujące środowisko propozycje MEN będą przedmiotem dalszej debaty i być może czeka nas kolejna batalia w obronie oświaty publicznej.

 
 

 

 
   
Copyright © 2010-2013 ZNP Zarząd Oddziału w Dębnie