Strona Główna

Zarząd

Sekcje Statut Kontakt Dokumenty  
 
 


Uroczystość nadania Bibliotece w Dębnie- imienia Antoniego Dobrowolskiego
 

 
 

Dnia 17 czerwca  bieżącego roku  odbyła się  uroczystość nadania imienia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie- Antoniego Dobrowolskiego. W ubiegłym roku Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dębnie złożył, a Rada Miejska pozytywnie rozpatrzyła wniosek nadania imienia Bibliotece Antoniego  Dobrowolskiego. Postać wszystkim dobrze znana. Był nauczycielem, długoletnim dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego. Aktywny działacz i założyciel Oddziału ZNP w Dębnie, więzień obozów koncentracyjnych w Auschwitz – Birkenau, Gross – Rosen, Sachsenhausen. Przeżył 108 lat.

Uroczystość  rozpoczęła się od mszy św. odprawionej w kościele pw. św. Antoniego. Następnie licznie zebrani w asyście pocztów sztandarowych, zgromadzili się przez zabytkowym budynkiem biblioteki, gdzie odbyła się dalsza część ceremonii. Wśród zgromadzonych nie zabrakło przedstawicieli, władz ZNP w osobach wiceprezesek Okręgu Zachodniopomorskiego Teresy Chełchowskiej, Lucyny Powiłajtis, oraz kolegów z miejscowego Oddziału, i gości z Oddziałów w Barlinku, Myśliborzu, Pyrzycach, władz samorządowych powiatu, gminy, bibliotekarzy, dyrektorów szkół, placówek oświatowych, członków najbliższej rodziny, wiernych czytelników oraz mieszkańców miasta.

 
 

 Fotografie

 
   
Copyright © 2010-2014 ZNP Zarząd Oddziału w Dębnie