Strona Główna

Zarząd

Sekcje Statut Kontakt Dokumenty  
 
 

Informacja –Ubezpieczenie członków ZNP na rok 2014

 
 

Zarząd Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddziału w Dębnie informuje, że wzorem ubiegłych lat każdy członek związku został ubezpieczony z tytułu uszczerbku  na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, a także pobytu w szpitalu .

Ubezpieczycielem jest Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa S.A. w Warszawie. Ubezpieczenie jest zawarte na okres od 1 lutego 2014 roku do 31 stycznia 2014 roku.

 

W tegorocznym programie znajdziecie Państwo nowości w stosunku do ubiegłorocznej oferty:

 

·         Włączenie do zakresu ochronne podczas manifestacji- wystarczy zgłosić datę planowanej akcji związkowej do NAU

·         Rozszerzenie ochrony na cały świat (za wyjątkiem kosztów leczenia)

·         Likwidacja szkód w Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej

·         Każdy ubezpieczony członek ZNP jednocześnie korzystający z ochrony w ramach ubezpieczenia grupowego w swojej placówce Edukacja może otrzymać pożyczkę jubileuszową z NAU za 1%

·         Wypłata podwójnego świadczenie za śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego (śmierć w wyniku NW+ śmierć w wypadku komunikacyjnym)

·         Dodatkowe zabezpieczenie w ramach Assistance- wszelkie atuty załączamy z ofertą.

·         zwiększony limit na koszty leczenia poniesione na terenie RP z 10% na 20% sumy ubezpieczenia.

·         podwyższenie wypłaty za jednorazowe świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki oraz za jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta, pokąsania przez owady.

Dodatkowe informacje są zawarte w Ofercie Ubezpieczeniowej Członków ZNP.

Bliższych informacji na temat ubezpieczenia udzielą Prezesi Ognisk lub Prezes Oddziału.
 

 
 

 

 
   
Copyright © 2010-2014 ZNP Zarząd Oddziału w Dębnie