Strona Główna

Zarząd

Sekcje Statut Kontakt Dokumenty  
 
 

„ROMEO I JULIA 1939”

 
 

Z okazji zbliżającego się Święta Edukacji Narodowej
Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dębnie
zaprasza wszystkich Związkowców na wyjazd do Teatru Polskiego w Szczecinie na


„ROMEO I JULIA 1939”

Reżyser Grzegorz Suski o spektaklu:
Spektakl „Romeo i Julia 1939” Williama Shakespeare’a przygotowywany w szczecińskim Teatrze Polskim jest przedstawieniem o miłości i nienawiści. O ile miłość, abyśmy w nią uwierzyli, nie potrzebuje żadnego kontekstu i obroni się swoją szczerością, oddaniem i zaangażowaniem, o tyle nienawiść, zdaniem twórców spektaklu winna być skanalizowana i skonkretyzowana. Nienawiść w naszym spektaklu to nienawiść do „innego”. Innych poglądów politycznych i religijnych, innej narodowości, koloru skóry i orientacji seksualnej.
Akcję sztuki przenieśliśmy do wielokulturowej i wielowyznaniowej Polski roku 1939, na dwa tygodnie przed wybuchem II wojny światowej. Julia to Polka pochodzenia niemieckiego, a Romeo to rdzenny Polak..
Nie rezygnujemy ze sceny balu. U nas, dzięki wszechstronnym talentom aktorów Teatru Polskiego będzie to prawdziwy popis taneczno-wokalny. Nie zabraknie przebojów polskiego kina przedwojennego: ”Miłość ci wszystko wybaczy”, „Zimny drań”, „Umówiłem się z nią na
dziewiątą”, „Bal na Gnojnej”, „Baby, ach te baby”, „Sex appeal”, „Już nigdy”, „Na cześć młodości.”


Wyjazd odbędzie się dnia 11 października (sobota) 2014 roku
o godzinie 14.30 z parkingu Urzędu Miejskiego w Dębnie.

Powrót do Dębna około godziny 22.30.

Odpłatność - 20 złotych od członka związku.
Wpłaty prosimy kierować do prezesów ognisk lub do biura związku
do 24 września, po tym terminie miejsca zostaną uwolnione dla nie związkowców.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat.
Koszt dla osoby nie będącej związkowcem- 50 złotych.

Serdecznie zapraszamy

 
 

 

 
   
Copyright © 2010-2014 ZNP Zarząd Oddziału w Dębnie