Strona Główna

Zarząd

Sekcje Statut Kontakt Dokumenty  
 
 

Wybory

 
 


Dnia 26 kwietnia b.r. odbyła się Konferencja Sprawozdawczo- Wyborcza Zarządu Oddziału w Dębnie.
Dokonano podsumowania kadencji 2010- 2014, delegaci wybrali Prezesa, Zarząd oraz Oddziałową Komisję Rewizyjną.
Za wyróżniającą się działalność związkową Zarząd Oddziału wnioskował, a Zarząd Główny nadał „Złotą Odznakę”:
Zofii Janczak, Danucie Szatkowskiej, Beacie Winnickiej Krystynie Zioła, a dekoracji dokonał przybyły na tę okoliczność Prezes Okręgu Zachodniopomorskiego Adam Zygmunt.
Dokonano również uroczystego przyjęcia w poczet nowych członków związku.
Prezes przedstawiła sprawozdanie z czteroletniej działalności Zarządu Oddziału, które następnie przedyskutowano i oceniono działania pozytywnie. Prezes Okręgu Zachodniopomorskiego również ocenił działania Prezesa oraz Zarządu jako bardzo wysokie i pozytywnie kształtujące wizerunek związku w środowisku. Zarząd otrzymał absolutorium i wówczas Prezes Irena Borysewicz podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do lepszej pracy i osiągania celów związku.
Następnie odbyły się wybory na nową kadencję 2014- 2018 i zostali wybrani:

Prezes Oddziału – Irena Borysewicz
Wiceprezes- Beata Winnicka
Sekretarz- Jadwiga Zięciak
Członkowie Zarządu:- Katarzyna Kruczyk, Jadwiga Herbin, Krystyna Pożarycka, Janina Matuszkiewicz

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca: Anna Dobrowolska –Jokś
Członkowie: Elżbieta Błotniak, Małgorzata Kołoszyc

Życzę powodzenia i jeszcze lepszej pracy i współpracy nowemu Zarządowi.
 

 
 

 

 
   
Copyright © 2010-2014 ZNP Zarząd Oddziału w Dębnie