Związek Nauczycielstwa Polskiego
 Zarząd Oddziału w Dębnie
74-400 Dębno, ul. Droga Zielona 1, tel / fax: 957602499, e-mail: debno@znp.edu.pl
 

 

 
Strona Główna Zarząd Sekcje Statut Kontakt Dokumenty
 
  OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIETY SKIEROWANEJ DO CZŁONKÓW ZNP  
   
   


pobierz do pliku (doc)

Drodzy Członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego. Na przełomie miesięcy październik i listopad 2010 roku została do Was skierowana ankieta, która miała na celu zbadanie Waszych oczekiwań wobec Związku. Poniżej przedstawiamy wyniki przeprowadzonej ankiety, która będzie nam pomocna przy konstruowaniu planów pracy Oddziału w latach 2010- 2013. Zostało rozdanych 160 egzemplarzy ankiet

1. Do wypełnienia ankiety przystąpiło:
65 kobiet oraz 10 mężczyzn łącznie 75 osób
Z czego:
Nauczycieli wg awansu zawodowego:
1 stażysta
7 kontraktowych
21 mianowanych
22 dyplomowanych
Pracowników obsługi 12
Emerytowanych pracowników -Sekcja Emerytów i Rencistów 14

2. Na pytanie Chciał(ła)bym korzystać z :
Pomocy prawnej-24
Spotkań z prawnikiem-23
Szkoleń w zakresie prawa oświatowego-18
Szkoleń w zakresie awansu zawodowego-13
Doradztwa w zakresie awansu zawodowego-12
Spotkań z władzami miasta-10
Szkoleń z zakresu BHP-2

Własne propozycje:
1.Szkolenie z pracy z dziećmi z dysfunkcjami
2.Szkolenie informatyczne
3.Szkolenie rozwiązywania sytuacji konfliktowych w relacjach nauczyciel – uczeń
4. Nauka języka obcego
5.Spotkanie z przedstawicielem ZUS-u

3.Oczekiwania w zakresie kulturalno-sportowym:
Wyjazdy do: teatru, kina, opery- 39
Zabawy taneczne- 21
Organizacja aerobiku- 14
Wyjazdy na basen-13
Festyny rodzinne-13
Rajdy piesze i rowerowe- 9

Organizacja rozgrywek sportowych:
Piłki siatkowej- 2
Piłki ręcznej- 0
Zawody strzeleckie- 7

Propozycje własne:
Wyjazdy integracyjne
Spływ kajakowy
Rozgrywki sportowe
Wyjazdy rowerowe

4. Moje oczekiwania i propozycje:
Zwiększenie ilości imprez
Lepszy przepływ informacji o organizacji imprez
Założenie klubu
Wyjazdy rodzinne za dopłatą

5. Twoim zdaniem jakie działania związku mogłyby przyczynić się do pozyskania nowych członków związku?
Organizacja imprez integracyjnych, kulturalno-sportowych
Organizacja wycieczek, zabaw
Zapraszanie indywidualne lub zbiorowe do zapisów
Utworzenie strony internetowej
Zwiększenie przepływu informacji o działalności związku
Promocja ZNP
Większa opieka prawna
Walka o Kartę Nauczyciela
Pomoc w sytuacjach losowych
Pomoc prawna


Ankietę przeanalizowała i wyniki zestawiła Beata Winnicka
Dębno, 10.02.2011 roku
 

   
         
Copyright © 2010-2011 ZNP Zarząd Oddziału w Dębnie